Novinky

 • 27. 3. 2017

  Re­por­tá­že nám při­bý­va­jí ja­ko hou­by po deš­ti. Ta­ké jsme při­spě­cha­li se svou troškou do mlýna.

 • 20. 3. 2017

  Hra je za ná­mi, ne­za­po­meň­te na zí­třej­ší after­pár­ty, kte­rá se koná od 19.00Pivním baru Blanická 28 na Vinohradech. Přijďte vynadat organizátorům … třeba za déšť.

 • 15. 3. 2017

  Po­sled­ní in­for­ma­ce před hrou naj­de­te po při­hlá­še­ní na strán­ce tý­mu.
  Do médií jsme přidali letošní motivační zmínky o hře a jejích organizátorech.

 • 1. 3. 2017

  Pro zá­jem­ce jsme ješ­tě na tý­den otev­ře­li re­gis­tra­ci za zvý­še­né star­tov­né.
  Týmy, které dosud sartovné neuhradily, prosíme o zaplacení, příp. odhlášení ze hry.

 • 28. 2. 2017

  Je nej­vyš­ší čas za­pla­tit star­tov­né z účtu v mBank ;-)

 • 27. 2. 2017

  Je nej­vyš­ší čas za­pla­tit star­tov­né.

 • 19. 2. 2017

  Ne­mů­že­te ne­bo nech­ce­te jít Po tra­ti? Při­hlas­te se ja­ko tes­te­ři, o šifry nepřijdete a možná se dostanete i do terénu.

 • 13. 12. 2016

  S drob­ný­mi po­rod­ní­mi bo­lest­mi se nám po­da­ři­lo vy­plo­dit strán­ky dal­ší­ho roč­ní­ku hry Po trati a spustit registraci týmů.