Novinky

 • 24. 3. 2019

  Ne­ce­lý tý­den po hře při­chá­zí­me s na­ším po­hle­dem na věc.

 • 18. 3. 2019

  Ne­za­po­meň­te na ne­díl­nou sou­část hry – zí­třej­ší after­par­ty v Piv­ním baru Blanická.

 • 3. 3. 2019

  Pro opo­ždě­né zá­jem­ce jsme ješ­tě ote­vře­li re­gis­tra­ci.

 • 22. 1. 2019

  Ne­mů­že­te ne­bo ne­chce­te jít Po tra­ti? Ne­va­dí, mů­že­te nám po­mo­ci otestovat šifry – pěkně v teplíčku. Napište si o podrobnosti na testovani@potrati.cz.

 • 30. 11. 2018

  Spus­ti­li jsme web příš­tí­ho roč­ní­ku hry. Re­gis­tra­ce po­bě­ží od pro­sin­ce.