Novinky

  • 5. 12. 2023

    Po tra­ti cho­dí­te ne­ra­di? Ne­va­dí, mů­že­te nám otes­to­vat ši­fry. Hle­dá­me týmy a silnější jednotlivce. Ozvěte se.

  • 5. 12. 2023

    Spu­š­těn web pro dal­­ší roč­­ník a re­­gis­­tra­­ce tý­mů. Dě­­ku­­je­­me To­­mo­­vi Ku­čo­vi.