Přidat komentář

Dero (mmss)
Řešení

Pro budoucí generace pro případ, že orgové řešení nedoplní sami.

Každé číslo v zadání je tzv. prvočíselné dvojče. Prvočíselná dvojčata jsou dvě prvočísla s absolutním rozdílem hodnot rovným dvěma, tj. např. [5, 7].

K číslům v zadání doplníme jejich dvojče a díváme se, jestli je doplněné dvojče vyšší, nebo nižší. Pokud je doplněné dvojče vyšší, píšeme tečku. Pokud je doplněné dvojče nižší, píšeme čárku.

Po řádcích takto dostaneme morseovkou mezitajenku NEXTTWIN.

Tu interpretujeme tak, že ke každé dvojici nyní hledáme nejbližší vyšší dvojčata. Zapíšeme si rozdíly ve středních hodnotách aktuálních dvojčat a těch nejbližších vyšších, vydělíme jej šesti a převedeme na písmena tajenky v A26 (anglické abecedě).

(Šesti se dělí z toho důvodu, že vzdálenost mezi všemi po sobě jdoucími dvojčaty vyjma [3, 5]..[5, 7] musí být dělitelná šesti. To platí z toho důvodu, že každé prvočíslo větší než tři lze zapsat vždy ve tvaru 6m - 1 nebo 6m + 1. Tudíž středová hodnota dvojčat v každém páru je vždy rovna některé z hodnot 6m.)