Novinky

 • 19. 3. 2023

  Dva­nác­tý roč­ník Po tra­ti je za ná­mi. Dě­ku­je­me všem tý­mům za účast a zveme vás na poslední stanoviště hry – afterparty, která se koná v úterý 21. března 2023 od 19.00 v Pivním BARu Blanická na Vinohradech.

 • 2. 3. 2023

  Pro opoz­dil­ce jsme ješ­tě ote­vře­li re­gis­tra­ci do hry za zvý­še­né star­tov­né. Tým lze registrovat a startovné je nutné uhradit nejpozději do pátku 10. března 2023.

 • 21. 2. 2023

  Zbý­vá po­sled­ní tý­den na re­gis­tra­ci a za­pla­ce­ní star­tov­né­ho. Po­kud již víte, že letos Po trati nepůjdete, můžete nám pomoct odladit šifry (a příští rok čerpat slevu za testování). Napište nám.

 • 1. 12. 2022

  Spuš­těn web pro dal­ší roč­ník a re­gis­tra­ce týmů. Dě­ku­je­me To­mo­vi Ku­čo­vi.