Orgovská reportáž

UPOZORNĚNÍ: tato reportáž je vlastně jeden velký spoiler.

Také bychom vás na úvod rádi varovali, že orgové jsou:

  • v podstatě a),
  • b),
  • a) převlečené za b)

Jak se bude jmenovat?

Seportáž? Nebo radši semílačkortáž? Ať tak či onak, hlavně ten název musí být jednoznačný!

A o jakých tématech se po letošním Po trati* začne mluvit? To a ještě mnohem více v následujícím textu možná i naleznete.

Na začátku si účastníci mezi ohništěm a párty stanem zkusili hru Hádej, co tam není aneb Chodí pešek okolo. Jen škoda, že některé týmy bavila pouhou hodinu, načež znechuceně z pikniku odcházeli. Nebo je namíchlo, že nedostali startovní pivo a navíc v okolí nebyly žádné zajímavé hospody?

Upřímně, s příchodem covidu a během posledních několika ročníků, kde bylo spíše těžké nalézt občerstvovny blízké stanovištím, jsme se hospod proti trudnomyslnosti vzdali. Občas si nad tím některý účastník nostalgicky povzdechne. Ale to je asi tak všechno, co s tím může dělat.

První postartovní úkol nevytvořil, jak by název mohl napovídat, generátor náhodných slov, nýbrž slovo generátor je samo o sobě slovem (rozuměj SLOženým slOVEM), i když ne tak čistým, jaká byla použita v šifře. Můžete hádat jakým.

Po doplňovačce následují barevné obrázky. Sice hezké, ale cudné. Někteří účastníci si posteskli, že poslední dobou nezařazujeme šifry o sexu a erotice, a se slzou v oku vzpomínají na doby, kdy tomu tak bylo. Vůbec jsme se letos vyhnuli kontroverzím a provokace typu loňské Ukrajiny posedlé tmou jsme raději nezařazovali. Jinak se zdá, že tentokrát hra neobsahovala žádný leitmotiv (jako by vlastně někdy obsahovala 😊), pokud se za něj nedá považovat právě složovka. Možná je to dáno i tím, že loni se nám podařilo zařadit prvky hned dva – vyhlídky a nové abecedy.

Další obrázkovou šifrou úsporně sestavenou z whatsappových emoji jsme vám především chtěli sdělit, že týden má sedm dní. Ale také připomenout, že jsme vám před lety dali návod pro životní koloběh od porodu až do smrti, bez nějž byste dodnes byli jistojistě ztraceni.

Čtvrtým dvojzastavením jsme navázali na sérii šifer o vlacích a jiných kolejových vozidlech. Ta letošní vám dala docela zabrat a pokud rovnou nezastavovala, aspoň hodně přibrzdila v rozletu.

Zlomky, tato vlajková loď abecedového principu, byly připraveny už na minulý ročník, kde je ovšem nikdo ani nezahlédl. A tak nezbývalo než ji zařadit znovu a blíže k začátku hry. Vyplatilo se, tentokrát si ji užila více než polovina týmů.

Dalších několik úloh bylo pro drtivou většinu týmů průchozích. Někteří pouze kritizovali formu dvou barevných zadání, která prý barevná být nemusela. To by ale nebyla tak hezká. V tajenkách se nám zhmotnila další složená (i když ne úplně korektní) slova UNICOVSKAP(LE) a MOTYLOUKA. Doufejme, že se ve slovníku naší mládeže brzy ujmou. Stejně jako náš návrh po vzoru staré hebrejštiny, že smhlsk bvj v psmnm prjv vsms ndbtčn.

Na šifru 12 už dorazilo jen sedm statečných, přičemž kombinace 12 + 13 pro ně byla téměř smrtící. Tentokrát se snad kvůli tomu další vraždy v Praze nekonaly, ale přijít na faktorizaci prvočísel a na základní znalost, že česká abeceda obsahuje právě 42 čárek, chtělo velkou dávku invence či dostatek alkoholu v krvi (nebo raději obojí). Dnes už asi nezjistíme, jak by se s částí hry, do níž poprvé nemohly týmy uplatnivší slevu za přizdisráčství, popasoval český velikán Jára Cimrman, který na konceptu slev na šifrovacích hrách teprve pracoval.

Buď jak buď, nad krásnou barevnou křížovkou bez barev se pobavil už jen jediný (a to vítězný) tým Freezy Bee. V symbolických za minutu dvanáct ji ještě stihl vyzvednout Šestý nesmysl, aby se s ní mohl pokochat toliko mimo soutěž.

Pak už „jen“ stačilo, aby se Freezy Bee zorientovali v číslech orientačních. Ale kdovíkde všude ty více než dvě hodiny pobíhali. Možná se rozešli po okolí, aby zjistili, jaké václavské objekty se tam nacházejí. Můžeme jen doufat, že je při tom neobtěžovali nějací bezdomovci, jako se to účastníkům naší hry kdysi stávalo.

Třešničkou na virtuálním dortu (jak jinak, když se cíl nalézal v kavárně) se před dokončením hry stalo potratí lehce zhulené wordle. Chvíli jsme se báli, že nastane patuace, ale i s tímto posledním úkolem se popasovali. Sláva i čest!

Co říci závěrem?

  • Jak si všímaví účastníci jistě všimli, již dávno jsme vzdali doplňování nových médií. Můžete hádat, jak moc se tom podílí nedostatek inspirace ve formě nových uměleckých děl obsahujících po- a u- (vyvíteco) a nakolik jiné faktory 😊.
  • Rovněž jsme vás letos ošidili o tradiční básničku; její absenci bylo lze tušit už z toho, že loni jste si ji museli doveršovat sami.
  • Poděkování ohledně tvorby šifer patří už několik let Matlabu a Českému národnímu korpusu; bez těchto nástrojů by tvorba některých šifer byla velmi náročná až zhola nemožná.

*) Doufáme, že stejně jako cimrmanologové nás naučili rozeznávat mezi slavistou a slávistou, jsme vám my po všech těch letech vštípili rozdíl mezi názvem pro tým poTrati a pro hru Po trati. Komu ne, ten (ta, ono) za trest uvedené výrazy stokrát opíše a odevzdá na nejbližší třídní schůzce!