Novinky

 • 20. 9. 2021

  Ne­za­po­meň­te na zí­třej­ší after­par­ty v Piv­ním ba­ru Bla­nic­ká na Vi­no­hra­dech.

 • 3. 9. 2021

  Pro opoz­dil­ce jsme je­ště do 13. zá­ří otev­ře­li re­gis­tra­ci za zvýšené startovné.

 • 27. 8. 2021

  Ne­mů­že­te ne­bo ne­chce­te jít le­tos Po tra­ti, ale ne­ra­di by­ste přišli o naše vyladěné šifry? Pošlete nám e-mail, zařadíme vás do poslední fáze testování. Upřednostňujeme větší uskupení (alespoň torzo týmu), příp. jednotlivce aktuálně dlouhého doletu, ale rádi budeme za jakéhokoli závěrečného testera ;-)

 • 26. 2. 2021

  Vzhle­dem k dnes vy­hlá­še­ným vlád­ním opa­tře­ním jsme nu­ce­ni hru pře­su­nout do náhradního termínu. Pokusíme se ji uskutečnit 18.–19. září 2021.

 • 9. 12. 2020

  Re­gis­tra­ce se roz­běh­la a utí­ká. Do kon­ce ro­ku mů­že­te zís­kat slevu za natěšenost. Ať vám neuteče!

 • 4. 12. 2020

  Web spuš­těn. Dě­ku­je­me To­mo­vi.