Po hře

Stručně

 • Hra „Po trati 2020“ se za výjimečných okolností uskutečnila v Praze ze soboty 19. na neděli 20. září 2020, trvala 22 hodin od 14.00 do 12.00.
 • Zúčastnilo se jí téměř 250 účastníků v 53 týmech.
 • Na týmy čekalo 16 šifer (včetně startovní, která nahrazovala obvyklou aktivitu); postup mezi stanovišti byl lineární, na žádnou z pátnácti šifer na trase hry nebyly poskytovány nápovědy.
 • Hru do nedělního poledne zdárně ukončilo 5 týmů: Jako první cílového stanoviště dosáhl Kanonický řez (5.51) následován Freeze Bee (6.26) a Spícími voly (7.02). O něco později do cíle dorazily Enigmafie (9.06) a Krabice ve slevě (9.54). Všem dokončivším týmům gratulujeme.
 • Nejvíce daly týmům zabrat šifry 8 (šnytlík) a 13 (kostky), které obě zastavily více než 30 % došedších týmů.

Organizace a trasa

 • Hru pro vás připravil tým poTrati ve složení: Václaf, Kempas a Mer za vydatné podpory partnerů a přátel.
 • Trasa vedla ze Staroměstkého náměstí, přes Bubeneč a Holešovice na Bulovku. Pokračovala Libní do oblasti Podvinného mlýna a dále přes Strašnice na Vinohrady, kam bylo umístěno pět stanovišť s malou odbočkou na Ovocný trh. Závěr trasy procházel Nuslemi a cíl se nacházel v tamní sokolovně.
 • Mapa hry:
  Zde.

Poděkování

 • Chtěli bychom poděkovat Týně a Amélce za výpomoc na startu a Slávce za pomoc při ohlídání prvního stanoviště.
 • Velký dík patří TJ Sokol Nusle za pronájem klubovny pro zázemí cíle.
 • Rovněž velmi děkujeme testerům za podnětné připomínky k šifrám. Hru testovali týmy Spanilá jízda, ČVUCHT, NaPALM a tým Dominika Steinhausera, dále Michal Kesely z Übertýmu, méně zapojení organizátoři (David, Lída, Vojta) a naši přátelé (Andy, Michal, Sošan).
 • V neposlední řadě pak děkujeme Tomáši Kučovi za správu webu hry a Systému.