Novinky

  • 18. 1. 2020

    Ne­mů­že­te, ne­bo ne­chce­te jít Po tra­ti? Zkus­te si šif­ry vy­luš­tit v teple domova a s předstihem jako testeři. Ozvěte se e-mailem.

  • 7. 12. 2019

    Vy­pa­dá to, že web se roz­bě­hl hlad­ce a re­gis­tra­ce tý­mů též.