Novinky

 • 12. 3. 2020

  Vzhle­dem k dneš­ní­mu vlád­ní­mu opa­tře­ní od­klá­dá­me le­toš­ní hru na ne­ur­či­to.
  Registrace týmů zůstávají v platnosti. Do určení náhradního termínu hry se startovné nebude vracet. Další kroky přizpůsobíme vývoji epidemiologické situace a budeme vás o nich včas informovat.

 • 10. 3. 2020

  Le­toš­ní Po tra­ti ne­plá­nu­je­me zru­šit. Po­dle do­stup­ných úda­jů ne­ní pro­blém s akcemi, kde se lidé nekoncentrují na jednom místě. K cílené interakci mezi týmy ve hře nedojde, připravíme ještě adekvátní úpravu pravidel a vyzvedávání startovní šifry rozdělíme na více pozic.
  (Předpokládáme, že nejpozději do půlnoci stejně klesne počet účastníků pod 100 :-D)

 • 1. 3. 2020

  Pro­dlou­ži­li jsme re­gis­tra­ci tý­mů do 10. břez­na. Do to­ho­to dne však musí také dorazit zvýšené startovné.

 • 18. 1. 2020

  Ne­mů­že­te, ne­bo ne­chce­te jít Po tra­ti? Zkus­te si šif­ry vy­luš­tit v teple domova a s předstihem jako testeři. Ozvěte se e-mailem.

 • 7. 12. 2019

  Vy­pa­dá to, že web se roz­bě­hl hlad­ce a re­gis­tra­ce tý­mů též.