šifra: párková

Zadání

V Thomayerových sadech byly rozmístěny houby. Týmy si před startem hry za poukázku vyzvedly u některé houby startovní pivo, které bylo označeno ženským jménem.
Ve startovní obálce týmy obdržely inzertní rubriku.
#Inzertní rubrika

Upozornění: k vyřešení této šifry jsou potřeba i informace, které zde nenajdete (např. je důležité místo šifry, součástí zadání byl předmět apod.)

Zobrazit postup řešení

Diskuse k šifře