Po hře

Stručně

 • Hra „Po trati 2019“ se uskutečnila v Praze ze soboty 16. na neděli 17. března 2019, trvala 21 hodin od 15.00 do 12.00.
 • Zahrálo si přes 250 účastníků v 52 týmech.
 • Na týmy čekalo celkem 17 úkolů – startovní aktivita, 15 zpráv se šiframi a cílová aktivita; postup mezi stanovišti byl lineární, na žádnou šifru nebyly poskytovány nápovědy.
 • Hru do nedělního poledne žádný tým nedokončil. Nejdále, a sice na stanoviště 14, se dostaly týmy Mladí muži se smartphony, Albert randí s Jeníčkem a Freezy Bee, a náleží jim obrovská gratulace.
 • Nejvíce daly týmům zabrat šifry 9 (slovní), 13 (mizivá) a 14 (osová), které zastavily vždy více než čtvrtinu došedších týmů.

Organizace a trasa

 • Hru pro vás připravily týmy poTrati a 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) ve složení: Václaf, David, Kempas, Lída, Martina, Mer, Šuf a Vojta za vydatné podpory partnerů a přátel.
 • Trasa vedla z Palmovky přes Slovanku a Kobylisy do Troje. Pokračovala přes Letnou na Hradčany, zpátky přes Malou Stranu a Staré Město do Holešovic. Pak vedla znovu na Palmovku a dále na Balkán. Cíl se nacházel v DDM Ulita na Žižkově.

Poděkování

 • Předně bychom chtěli poděkovat B-týmákům, kteří nám pomohli ohlídat exponovaná stanoviště: Tomáši Černému, Radce Čimingové, Jirkovi Doubravovi, Martinu Havlíčkovi, Dzungu Nguyenovi, Terez Valešové, Pepovi Vašičkovi a Tomovi Vrobelovi.
 • Velký dík patří Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita za pronájem sálu a zahrady pro zázemí cíle.
 • Dále bychom chtěli poděkovat Ivaně Verni Mauricové a její mamince za nádherný a lahodný dort pro nejlepší týmy a Michalu Hrochovi za zapůjčení automobilu, protože ten náš uvízl v servisu.
 • Rovněž velmi děkujeme testerům za podnětné připomínky k šifrám. Hru testovali týmy ČVUCHTNaPALM, Mikuláš Zelinka z týmu Set sail for fail, méně zapojení organizátoři (David, Lída, Martina, Šuf a Vojta) a naši přátelé (Andy, Michal a Zdeňoš).
 • V neposlední řadě pak děkujeme Tomáši Kučovi za správu webu hry a Systému.