Novinky

  • 22. 1. 2019

    Ne­mů­že­te ne­bo ne­chce­te jít Po tra­ti? Ne­va­dí, mů­že­te nám po­mo­ci otestovat šifry – pěkně v teplíčku. Napište si o podrobnosti na testovani@potrati.cz.

  • 30. 11. 2018

    Spus­ti­li jsme web příš­tí­ho roč­ní­ku hry. Re­gis­tra­ce po­bě­ží od pro­sin­ce.