Po hře

Stručně

 • Hra „Po trati 2018“ se uskutečnila v Praze ze soboty 17. na neděli 18. března 2018, trvala 22 hodin od 14.00 do 12.00.
 • Zahrálo si přes 270 účastníků v 53 týmech.
 • Na týmy čekalo celkem 18 úkolů – startovní aktivita, 15 zpráv se šiframi (z toho jedna dělená) a cílová otázka; postup mezi stanovišti byl lineární, na žádnou šifru nebyly poskytovány nápovědy.
 • Hru do nedělního poledne žádný tým nedokončil. Nejdále, a sice na stanoviště 13, se dostaly týmy Freeze Bee a Tykadla, a náleží jim obrovská gratulace.
 • Nejvíce daly týmům zabrat šifry 9c (most), 11 (státy) a 13 (barevné symboly), které zastavily vždy více než čtvrtinu došedších týmů.

Organizace a trasa

 • Hru pro vás připravily týmy poTrati a 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku) ve složení: Václaf, David, Kempas, Lída, Martina, Mer, Šuf a Vojta za vydatné podpory partnerů a přátel.
 • Trasa vedla z Proseka přes Malešice a Vinohrady do Nuslí. Pokračovala přes Vyšehrad na Smíchov, zpátky přes Zderaz na Václavské náměstí a dále přes Karlův most na Hradčany a do Dejvic. Odtud se pokračovalo přes Hanspaulku do Suchdola, přívozem do Troji a dále do Bohnic. Cíl se nacházel na Statku Vraných ve Starých Bohnicích. Délka optimálního průchodu trasy byla cca 40 kilometrů, ale na mnoha místech se cesta dala zkrátit užitím MHD.

Poděkování

 • Předně bychom chtěli poděkovat B-týmákům, kteří nám pomohli ohlídat exponované stanoviště: Katce Behotové, Jirkovi Doubravovi, Kačí Hrádkové s Fandou, Michalu Hrochovi, Týně Járové s Amélkou, Slávce Průchové, Ivaně Verni Mauricové a Terez Valešové.
 • Obrovský dík patří spolku Bohnice žijí za poskytnutí azylu pro zázemí cíle v komunitním centru na Statku Vraných.
 • Ještě jednou bychom chtěli poděkovat Ivaně Verni Mauricové a její mamince, a to za nádherný dort pro nejlepší týmy.
 • Rovněž velmi děkujeme testerům za podnětné připomínky k šifrám. Hru testovali týmy ČVUCHT a NaPALM.
 • V neposlední řadě pak děkujeme Tomáši Kučovi za správu webu hry a Systému.