Novinky

 • 5. 3. 2016

  V před­ve­čer hry vás ješ­tě na­la­dí­me le­toš­ním vý­bě­rem z médií.

 • 1. 3. 2016

  Pro zá­jem­ce jsme zno­vu­ote­vře­li re­gis­tra­ci a zá­ro­veň pro­sí­me opoz­dil­ce o uhrazení zvýšeného startovného nejpozději do 14. března 2016.

 • 28. 2. 2016

  Zbý­vá po­sled­ních pár ho­din do kon­ce re­gis­tra­ce. Jest­li jste ješ­tě neposlali startovné, máte nejvyšší čas.

 • 22. 2. 2016

  Start na­le­zen tý­mem Le­no­ši – vy­pa­dá to, že le­toš­ní hra může začít.

 • 19. 2. 2016

  Už jste naš­li start? Na­po­ví­me, že se na­chá­zí v Pra­ze 1.

 • 12. 2. 2016

  Už jste naš­li start? Na­po­ví­me, že se na­chá­zí v Pra­ze ;-P

 • 2. 12. 2015

  Už ví­te, že se ne­bu­de­te mo­ci ne­bo ne­chce­te zú­čast­nit? Při­hlas­te se jako testeři – o šifry nepřijdete a možná se podíváte i do terénu.

 • 1. 12. 2015

  Spus­ti­li jsme re­gis­tra­ci tý­mů, ne­vá­hej­te s ní.

 • 14. 11. 2015

  Do mé­dií jsme při­da­li od­kaz na re­por­táž ČT o šif­ro­vač­kách.

 • 24. 10. 2015

  Vy­pa­dá to, že jsme spus­ti­li web pro dal­ší roč­ník Po trati.