Po hře

Stručně

 • Hra „Po trati 2015“ se uskutečnila v Praze ze soboty 14. na neděli 15. března 2015, trvala 22 hodin od 14.00 do 12.00.
 • Zahrálo si více než 300 účastníků v 66 týmech.
 • Na týmy čekalo celkem 23 úkolů – startovní a 15 číslovaných zpráv se šiframi (z toho jedna rozdělená na 8 různých šifer); postup mezi stanovišti byl v podstatě lineární (některé šifry bylo možno vyluštit souběžně o něco dříve), na žádnou šifru nebyly poskytovány nápovědy.
 • Hru v časovém limitu nedokončil žádný tým, všechny šifry vyřešil (byť po časovém limitu) tým 3 s kouskem fosforu (dříve vápníku).
 • Nejvíce daly týmům zabrat šifry A/5A (bloky), 5C (zvířátka), 5E (koláč), 7 (reportáž) a 11 (čáry a čárky), kde skončila vždy více než čtvrtina došedších týmů.

Organizace a trasa

 • Hru připravil tým poTrati ve složení: Václaf, David, Kempas, Lída, Mer za pomoci B-týmáků Jirky, Michala, Náčelníka, Radky, Slávky a Týny.
 • Trasa vedla z Masarykova nádraží přes Běchovice, Horní Počernice a Vysočany do Čakovic, v první části se k přesunům mezi stanovišti hojně využívaly vlaky. Dále se týmy pohybovaly v okolí Čakovic a Třeboradic, délku trasy a počet navštívených stanovišť mohly týmy snížit vyluštěním šifer, které dostávaly s předstihem na nádražích, aby si zkrátili dlouhou chvíli při čekání na vlak. Trasa pokračovala přes Ďáblice do Kobylis, dále přes nový Trojský most až do Holešovic. Následoval přesun vlakem na Podbabu, odtud do Bubenče a zpět na Masarykovo nádraží. Celá trasa měří téměř 70 kilometrů, což z letošní hry dělá jednu z nejdelších jednodenních šifrovaček, její nejkratší „průchod“ je však jen necelých 27 km dlouhý (více než polovinu trasy týmy absolvovaly vlakem nebo jinou MHD). Ušlá vzdálenost ještě mohla narůst blouděním na šifře 9 (houbařská).
 • Mapa hry: Zde.

Poděkování

 • Chtěli bychom poděkovat testerům za podnětné připomínky k šifrám. Hru testovaly týmy NaPALM, Me2di a Paranoidontóza, dále JiříK a Des z týmu Corn Flakes, Míša z týmu Happy Matfyz Friends, Dalo z týmu Notorická veverka a Jakub z týmu Nažerme sa a poďme.
 • Velké díky patří Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského za pronájem tělocvičny pro zázemí cíle.
 • V neposlední řadě pak děkujeme Tomáši Kučovi za správu webu hry.