šifra: karaoke

Zadání

U této cedule byla umístěna hrající krabice, ze které se neustále linula skladba, jež se pořád opakovala.

Zobrazit postup řešení