Po hře

Stručně

 • Hra „Po trati 2013“ se uskutečnila v Praze ze soboty 16. na neděli 17. března 2013, trvala 22 hodin od 14.00 do 12.00.
 • Zahrálo si přes 260 účastníků v 57 týmech.
 • Na týmy čekalo celkem 19 úkolů – startovní, 15 číslovaných zpráv se šiframi (z toho dvě měly dvě části) a cílová aktivita; postup mezi stanovišti byl lineární, na žádnou šifru nebyly poskytovány nápovědy.
 • Hru v časovém limitu dokončily pouze tři týmy: Přizdisráči, kteři splnili cílový úkol (po odečtení 7minutové kompenzace za čekání na hovna) ve 3.58, Pomocný horizontální racek netřeba dokončivší v 9.08 a v těsném závěsu v 9.10 hru uzavřel tým Seš-löst.
 • Před polednem dorazily na poslední stanoviště ještě týmy Obhájci titulu a Točená zmrzlina, které už však nestihly vyřešit cílový úkol.
 • Nejvíce daly týmům zabrat šifry 8 (kniha), 9 (pacman), 12 (stromy) a 15 (vypičená 2.0), kde skončila vždy alespoň pětina došedších týmů.

Organizace a trasa

 • Hru připravil tým poTrati ve složení: Václaf, David, Kempas, Láďa, Lída, Mer a Zdeňoš za pomoci B-týmu: Ivana, Jirka, Lenka, Michal, Míša, Miška, Radka, Terez, Týna a Vašek.
 • Trasa vedla z Divoké Šárky okolo Dědiny na Jiviny a Bílou horu, dále přes Řepy a Stodůlky do Řeporyjí, vrátila se na Lužiny a pokračovala přes Vidouli na Malvazinky, odsud přes Děvín do Hlubočep, nahoru na Barrandov a zas dolů do Malé Chuchle, pak už jen přes most Inteligence na Braník, kde skončila v nádražní restauraci. Její nejkratší průchod měří necelých 33 km.
 • Mapa hry:
  Zde.
 • Výškový profil trasy: výškový profil trasy

Poděkování

 • Chtěli bychom poděkovat testerům za podnětné připomínky k šifrám. Hru testoval tým NaPALM a Vašek Potoček z týmu Absolutno.
 • Velké díky patří rovněž Petrovi, jenž nám daroval větší množství knih a zapůjčil kůly na realizaci republiky, řediteli skanzenu Řepora Vladimíru Ženíškovi za vstřícnost při pronájmu skanzenu, kde bylo situováno šesté stanoviště, a také provozní Restaurace Braník, která nám umožnila umístit cílové stanoviště do prostor nádražní restaurace.
 • Dále děkujeme Tomáši Kučovi za správu webu.