Novinky

 • 2. 4. 2012

  Na strán­ku re­por­tá­ží jsme při­pích­li prv­ní od­kaz na or­gov­ský fo­to­záz­nam příprav a průběhu hry, další budou brzy následovat. Připravujeme také vlastní verzi zprávy o tom, jak se co událo, a vyvěsíme i naskenovanou vrcholovou knihu ze stanoviště 11.

 • 19. 3. 2012

  Afterpárty se bude konat ve středu od 19.00 v České hospodě na Vinohradech.

  Přijďte zapít šifrovačku! Zájem o účast projevte prosím v příslušné diskuzi.

 • 19. 3. 2012

  Hra skon­či­la, slá­va ví­tě­zům a čest po­ra­že­ným. Na strán­kách naj­de­te výsledky, statistiky, šifry a jejich řešení. V autentizované sekci můžete upravit složení týmu na to reálné během hry, vložit odkazy na reportáž nebo fotogalerii.

 • 16. 3. 2012

  Pro­sí­me všech­ny tý­my, aby vy­pl­ni­ly v au­ten­ti­zo­va­né sek­ci kon­tak­tní te­le­fon (českého operátora), na který budeme moci poslat informace v případě jakýchkoli problémů během hry.

  Dodáváme, že registrace týmů na startovním stanovišti bude ukončena ve 14.50.

 • 3. 3. 2012

  Tak nám skon­či­la re­gis­tra­ce. Ne­za­pla­tiv­ší tý­my pro­sí­me o rych­lé uhra­ze­ní star­tov­né­ho – v opačném případě je budeme muset ze hry vyřadit. Pokud jste se zapomněli registrovat, napište nám e-mail a my zvážíme, jestli Vás do hry ještě zařadíme :-)

 • 1. 2. 2012

  Ja­ko mo­ti­va­ce mo­hou po­slou­žit li­te­rár­ní a hu­deb­ní zmín­ky o hře Po tra­ti … Poněkud nevalně se o naší šifrovačce vyjadřuje Karel Čapek ve své povídce Modrá chryzantéma, kterou pro Čes­koslovenský rozhlas v roce 1954 namluvil Karel Höger – zaposlouchejte se. Dále bychom rádi upozornili na zmínku o naší hře z doby nedávné, a to v textu písně Václava Neckáře Půlnoční, jež je ústřední melodií filmu Alois Nebel. I s klipem ve vysokém rozlišení ji najdete na YouTube.

 • 29. 1. 2012

  Do in­for­ma­cí o hře jsme při­da­li pár dob­ře mí­ně­ných rad pro ú­čast­ní­ky a doporučené složení týmu. Doporučujeme, abyste si je přečetli a měli je na paměti před hrou i při hře.

 • 25. 1. 2012

  Ži­vý test v Pra­ze
  V so­bo­tu 28. led­na do­po­led­ne pro­běh­ne v Praze na blíže neurčeném místě živý test hry. Pokud máte zájem o testování a můžete se ho zúčastnit, ozvěte se prosím na e-mail, poskytneme vám bližší informace.

 • 16. 1. 2012

  By­la spuš­tě­na re­gi­stra­ce tý­mů.

 • 9. 1. 2012

  Spus­ti­li jsme no­vý lay­out strá­nek. Dě­ku­je­me To­má­ši Ku­čo­vi za vy­tvo­ře­ní webu dle našich nepřeberných požadavků.

 • 4. 1. 2012

  Hledáme testery
  Pro­sí­me čle­ny ši­fro­va­cí ko­mu­ni­ty, kte­ří se ne­bu­dou mo­ci nebo nechtějí zúčastnit naší šifrovačky, aby se zapojili do testování šifer. Pokud máte o testování hry zájem, ozvěte se nám prosím na e-mail. Předem mnohokrát děkujeme za jakoukoli spolupráci.

 • 3. 1. 2012

  Re­gi­stra­ci spus­tí­me až 16. ledna 2012 v 0.00. Omlou­vá­me se za po­su­nu­tí termínu, ale šifrovačka právě prochází porodními bolestmi a ještě připravujeme hezčí layout webu.